RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH PRIVACY POLICY

Nordic Quality Estate S.L är ett professionellt företag som inte bara har åtagit sig att erbjuda sina kunder den högsta kvaliteten på de tjänster de har, utan också med noggrann efterlevnad av gällande lagstiftning om integritet och Internet.

Därför tillhandahåller tjänsteleverantören i informationssamhället via detta meddelande de uppgifter som krävs för att göra tillgängliga för konsumenter och användare, i enlighet med bestämmelserna i art. 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel och om europeiska bestämmelser om skydd av personuppgifter. Och allt i följande termer:

1º. Den här webben tillhör Nordic Quality Estate S.L, med CIF: B93723245 med e-post info@nqestate.com

2º. Alla märken, logotyper, handelsnamn, distinkta skyltar, tjänster, innehåll, videor, texter, fotografier, grafik, bilder, programvara, länkar och information av alla slag som visas på denna webbplats ägs också av Nordic Quality Estate SL, av vad som kan inte reproduceras, distribueras, kommuniceras offentligt, omvandlas eller modifieras utan deras uttryckliga skriftliga tillstånd.

Nordic Quality Estate SL förbehåller sig uttryckligen rätten till reproduktion, ändring, anpassning, offentlig kommunikation, underhåll, korrigering av fel, tilldelning, försäljning, uthyrning, lån och annan rätt till immateriell eller industriell egendom över innehållet på webben, vilket förbjuder utövandet av ovanstående rättigheter utan ditt uttryckliga tillstånd.

Upprättandet av en länk eller länk till en annan sida eller webbplats på Internet innebär inte i vilket fall Nordic Quality Estate S.L accepterar och godkänner dess innehåll eller tjänster och tar därför inget ansvar för dem.

Alla som föreslår att upprätta en länk eller länk på denna webbplats måste tidigare begära samtycke från dess ägare och förbehåller sig rätten att kräva eventuella skador som kan orsakas av upprättandet av denna länk eller länk utan nödvändigt tillstånd.

3º. Integritetspolicy: Nordic Quality Estate SL har fortsatt att anpassa sig till de gällande bestämmelserna för skydd av personuppgifter, anpassa alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för sina kunders och användares personuppgifter och för att undvika ändringar, förlust, behandling eller obehörig åtkomst.

De personuppgifter som kan samlas in via denna webbplats kommer att behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i enlighet med de principer och rättigheter som anges i lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dessa uppgifter kan införlivas i filer som är vederbörligen registrerade hos den spanska byrån för dataskydd, som är ansvariga för Nordic Quality Estate SL, med de specifika syften som härrör från korrekt efterlevnad av de begärda tjänsterna och för att skicka kommunikationer (inklusive publicitet) som kan vara av ditt intresse och alltid relaterade till tjänsterna från Nordic Quality Estate SL Dina uppgifter kan inte överföras till tredje part utan ditt samtycke, med de undantag som fastställs i lagen och med undantag för våra behandlingschefer.

Användare av webbplatsen kan utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och andra i relation till deras data, före Nordic Quality Estate S.L via e-post, brev eller person på den adress som anges i början.

Sammanfattning av sekretesspolicy:

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATASKYDD

Nordic Quality Estate S.L Syfte Hantering av dina data för att tillhandahålla tjänster, svara på dina frågor, fakturera dig och / eller skicka kommersiell kommunikation (reklam).

Legitimeringskontrakt för tillhandahållande av tjänster och samtycke från den berörda parten. Mottagare Antaganden enligt lag och ansvarig för behandlingen. Rättigheter Få tillgång till, korrigera och ta bort data, såväl som andra rättigheter, vilket förklaras i den ytterligare informationen.

Ytterligare information Se i bifogad text

YTTERLIGARE INFORMATION OM DATASKYDD:

1º. Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: Nordic Quality Estate S.L – CIF: B93723245.

Postadress: Calle mimosas, Urb Torreblanca del Sol, 22 CS5, Fuengirola Malaga.

E-post: info@nqestate.com

2º. I vilket syfte behandlas dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla tjänster relaterade till vår aktivitet, besvara dina frågor, fakturera dig och även skicka dig kommunikation av reklamart av samma ämne. Uppgifterna som behandlas är obligatoriska och måste tillhandahållas i alla fall, annars kan tjänsten inte tillhandahållas eller uppfylla de andra syften som uttrycks.

3º. Hur länge kommer dina data att lagras?

De personuppgifter som lämnas kommer att bevaras så länge kontraktsförhållandet upprätthålls eller medan raderingen inte begärs av den berörda parten. Dina uppgifter kommer emellertid att förbli blockerade under de relevanta preskriptionstiderna (fem år, för det ansvar som härrör från kontraktet för tillhandahållande av professionella tjänster), i händelse av något ansvar från vår sida.

4º Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är utförandet av kontraktet för tillhandahållande av tjänster. Skickandet av kommersiell kommunikation som kan göras av behandlingschefen baseras på ditt samtycke, som har tillhandahållits uttryckligen och fritt. Ditt samtycke kan återkallas när som helst och för att vara effektivt måste du uttryckligen meddela oss om sådan återkallelse.

5º Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?

Uppgifterna kommer att kommuniceras – av juridiska krav – till de offentliga myndigheterna med kompetens i ärendet och till våra behandlingschefer (om du vill ha mer information om din identitet kan du begära det från oss).

6º. Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller dina uppgifter?

Dina rättigheter regleras av den allmänna förordningen för skydd av europeiska uppgifter, det vill säga:

– Rätt att få tillgång till eller korrigera dina uppgifter, dess radering, motstånd och begränsning av behandlingen och deras portabilitet.
– Rätt att återkalla ditt samtycke när det har givits för ett specifikt syfte.
– Dessa rättigheter kan utövas genom registrerat brev, e-post eller direkt person och skriftligen i vårt huvudkontor, och begär oss tidigare om du vill ha ett formulär för detta.
– Den har också rätt att klaga hos kontrollmyndigheten när den inte har uppnått tillfredsställelse med utövandet av sina rättigheter och lämnat in en skriftlig begäran via registret (fysiskt eller elektroniskt) av samma.
– Om du vill utöka information om vad vart och ett av dina rättigheter består av kan du begära det på något sätt.

7º Vad är ursprunget till dina data?

Dina uppgifter har tagits emot:

– För att han har gett dem direkt till oss.

Uppgifterna som behandlas kan bestå av namn, efternamn, identifieringsdokument, telefoner, e-post, postadresser, bankuppgifter.